VOSS – Voss Næringspark

Lagt ut for 1 uke siden
Del stillingen:

Job Description

Nye næringslokale til sals

Voss Næringspark, Øvre Langhaugen 11, 5709 Voss

8 selde, 2 framleis til sals! Kvar  seksjon er 180 m2

Flott høve til å kjøpa og eiga dine eigne lokale, til ein rimeleg pris!

Pris pr seksjon 180m2 kr 2.500.000,- eller samla 360m2 kr 4.500.000,-

Finansieringsdøme Vekselbanken med 20% eigenkapital 20 års nedbet. ca kr 13.500,- pr mnd.

 

Rimelege driftskostnader!
Ved å dela kostnader felles som ventilasjon/oppvarming/oljeutskiljar/forsikring oppnår ein svært rimelege kostnadar! Oppvarming/ventilasjon til  ca 12 grader jamn temp. kostar pr idag ca kr. 8000,- pr mnd, delt på  10 seksjonar vert dette ca kr 800,- pr seksjon.
Forsikring kostar med same fordeling ca kr 235,- pr mnd.

Med på kjøpet får du:
Godkjende lokale der du kan driva næringsverksemd med tilsette. Balansert ventilasjonsanlegg. Brannvarsling. Oljeutskiljar. Sandfangkum i golv.  Led-belysning i tak. Tilrettelagd for vassboren varme i golv. Asfaltert uteplass.

Ynskjer du prospekt eller meir informasjon?
Kontakt Ove Asle på tlf 481 23 476 eller post@vosslagerhotell.no